Logo
Wydrukuj tę stronę

Jaworzno stoi na węglu

Oceń ten artykuł
(3 głosów)
Jaworzno stoi na węglu W bezpośrednim sąsiedztwie tego rejonu miałby powstać Zakład Górniczy Mariola 1. W oddali Elektrownia Siersza.

Wbrew nazwie - złoże węgla Siersza 2 - znajduje się nie na terenie Trzebini, ale od wschodu wcina się głęboko w obręb Jaworzna. Nad zasobami węgla szumi ciężkowicki las. Czy stanie tam kopalnia Mariola 1?

Siersza 2 jest wydzieloną częścią większego złoża, które niegdyś eksploatowała KWK Siersza. Nie istniejąca już kopalnia obrała jednak zupełnie inny kierunek wydobycia, posuwając się na południowy-wschód – zgodnie z ułożeniem głównej części złoża i równolegle do uskoku geologicznego, który nieopodal przebiega. Nigdy nie sięgnięto po zasoby leżące po stronie jaworznickiej, nazywane obecnie Siersza 2. Według szacunków zalega tu ponad 39 mln ton węgla.
Wyznaczone granice złoża Siersza 2 przebiegają od północy niemal równolegle do aktywnego, a także wyeksploatowanego i zrekultywowanego obszaru wydobycia piaskowni (między Ciężkowicami a Borem Biskupim). Podchodzą od strony wschodniej aż po granicę zabudowy ulic Zdrojowej, Żeńców i Kruka w Ciężkowicach. Od południa zaś przebiegają na wysokości Góry Przygoń niemal równolegle do drogi łączącej Ciężkowice i Góry Luszowskie. Po wyrysowaniu na mapie tych granic zobaczymy, że nad złożem Siersza 2 znajdują się tereny Rezerwatu „Dolina Żabnika” wraz z ochronną leśną otuliną, a także kompleks leśny Kolawica.
W październiku 2013 roku Minister Środowiska udzielił koncesji na rozpoznanie węgla kamiennego na obszarze Siersza 2 firmie Carbon Investment Sp. z o.o. W ubiegłym roku na podstawie koncesji wykonano odwierty badawcze. A w bieżącym roku Carbon Inwestment stała się własnością australijskiej spółki Balamara Resources Ltd. Powstał projekt budowy kopalni Mariola 1. Zakład górniczy miałby stanąć na odludziu, w stosunkowo niewielkiej odległości od Elektrowni Siersza, ale już na terenie gminy Jaworzno. Do węglonośnych pokładów prowadziłaby upadowa.
- W sprawie ewentualnego wydobycia na złożu Siersza 2 toczy się aktualnie postępowanie środowiskowe w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach – mówi Teobald Jałyński, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM. - Pamiętajmy jednak, że obszar, pod którym znajduje się wspomniane złoże ma szczególne znaczenie przyrodnicze. To ustanowiony w roku 1996 rezerwat przyrody oraz jego otulina. Aktualne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego proponuje również objęcie ochroną, jako obszaru chronionego krajobrazu, kompleksu leśnego Kolawica. RDOŚ musi przy wydawaniu decyzji środowiskowej wziąć to pod uwagę.
Studium wskazuje, że podjęcie wydobycia ze złoża Siersza może nieść zagrożenie dla rezerwatu wraz z otuliną oraz sąsiednich cennych przyrodniczo obszarów. Kolejnym czynnikiem ograniczającym ewentualne wydobycie jest potrzeba zabezpieczenia ujęcia wody „Lech”, które zaopatruje w wodę pitną mieszkańców Trzebini, Młoszowej i Luszowic – najistotniejsze ujęcie z punktu widzenia RPWiK w Chrzanowie. „Ewentualna eksploatacja złoża Siersza mogłaby zagrażać zasobom wód podziemnych i obszarom cennym pod względem przyrodniczym (w tym rezerwatowi „Dolina Żabnika” i jego otulinie)” - czytamy w studium.
- Studium zakłada, że tereny, o których mowa pozostaną obszarami leśnymi. Nie przewidujemy dla nich funkcji przemysłowych – stwierdza Teobald Jałyński. - Co prawda do gminy wpłynął wniosek inwestora w sprawie dokonania zmian w Studium, dotyczących umieszczenia w nim zapisu dopuszczającego wyżej wymienioną kopalnię. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia do czasu decyzji środowiskowej RDOŚ. Niemniej miasto nie jest zainteresowane dopuszczeniem zakładu górniczego w tym miejscu. Przeciwko przemawiają argumenty ekologiczne, logistyczne oraz społeczne.
Oprócz inwestora, gminy i RDOŚ, głos w sprawie powstania kopalni Mariola 1 mogą zabrać także Lasy Państwowe. Kopalnia to nie tylko podziemne wyrobiska, ale również nieodzowna infrastruktura techniczna na powierzchni, łącznie z zakładem przeróbczym węgla oraz szlakami transportowymi. Wszystko to miałoby stanąć na terenach leśnych należących do Lasów Państwowych.
Kluczowa w tym momencie będzie decyzja środowiskowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, bo bez niej inwestor nie może poczynić dalszych kroków w kierunku uzyskania ministerialnej koncesji na wydobycie. Z tej perspektywy bardzo ważnym dokumentem staje się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jaworzna. Trudno sobie wyobrazić, aby RDOŚ przeszedł obojętnie obok studialnych zapisów określających zagospodarowanie przestrzenne miasta, ochronę zasobów przyrodniczych oraz warunki eksploatacji górniczej i ochronę powierzchni. Czekamy zatem na opinię RDOŚ.
Tymczasem Balamara zapowiada już kolejny projekt w Jaworznie – plan uruchomienia kopalni Mariola 2. W zamyśle miałaby ona eksploatować wydzielony z dawnych zasobów KWK Jan Kanty obszar złóż o nazwie Jan Kanty Szczakowa. - Dotychczas nie wpłynęły do nas żadne wnioski w sprawie kopalni Mariola 2 – zastrzega Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM.
„Obszar Jaworzna jest zasobny w surowce mineralne. W granicach miasta znajduje się w całości lub części 35 udokumentowanych złóż różnych kopalin. […] Złoża kopalin zalegają łącznie na ponad 80% obszaru Jaworzna. Złoża węgla kamiennego występują łącznie na około 11,7 km kw. (77% powierzchni miasta)” - czytamy w Studium. Nie powinniśmy się przeto dziwić, że po te surowce, na których dosłownie i w przenośni stoi Jaworzno, regularnie ktoś będzie starał się sięgnąć.

 

 

 

Ostatnio zmieniany
tom

Najnowsze od tom

Artykuły powiązane